REALITY A PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Společnost Rozvojové projekty Praha, a.s., má dle platného smluvního vztahu s hlavním městem Prahou zajišťovat podporu magistrátu hlavního města Prahy v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí a koordinaci implementace opatření vedoucích k řádnému, transparentnímu a efektivnímu nakládání s majetkem města. V tomto smyslu byly zahájeny intenzivní práce v několika oblastech:

  • realitní portál majetku hlavního města Prahy
  • bulletin investičních příležitostí v katastru hlavního města Prahy
  • příprava developerských projektů
  • Trojmezí
  • a dalších