Logo - Rozvojové projekty Praha

O SPOLEČNOSTI

Rozvojové projekty Praha, a.s., je dynamická a projektově řízená společnost, která vychází ze své letité historie a praxe v oblasti developerského managementu. V úzké vazbě na potřeby jediného akcionáře, kterým je Hlavní město Praha, společnost v uplynulém roce diverzifikovala a současně do značné míry rozšířila předmět podnikání.

Portfolio aktivit společnosti Rozvojové projekty Praha, a.s., je generováno ze tří zásadních oblastí spolupráce s vlastníkem:

  • Správa areálu Výstaviště Praha Holešovice
  • Podpora magistrátu hlavního města Prahy v oblasti prodeje/pronájmu nemovitostí a podpora takových opatření, které vedou k řádnému, transparentnímu a efektivnímu nakládání s majetkem města.

Vedle výše uvedených stěžejních aktivit společnost zajišťuje kontinuitu řešení více jak desetiletého developerského projektu Rezidenční čtvrti Botanica Vidoule.